Rezultati istraživanja utjecaja LCHF prehrane na regulaciju dijabetesa tipa 2

Često se može čuti da ne postoje istraživanja o utjecaju LCHF prehrane na dijabetes pa liječnici istu ne smiju savjetovati pacijentima. Evo rezultata jednog takvog istraživanja.

Dijabetes tipa 2 rijetko se pojavljuje sam. U 65% slučajeva pojavljuje se udružen s hipertenzijom, a gotovo 50% bolesnika ima i pridruženi poremećaj lipida. To liječenje je i skupo. Za liječenje se u praksi primjenjuje 2 do 3 lijeka, za terapiju hipertenzije, također 2 do 3 lijeka, a poremećaje lipida liječi se sa s 1-2 lijeka. *

Posljedice šećerne bolesti, morbiditet i mortalitet potvrđuju da se manje od 50% oboljelih pridržava osnovnih principa liječenja, a tek 1/4 osoba sa dijabetesom tipa 2 postiže dobru regulaciju bolesti.*

Prema podacima HZJZ od 2016. G. u Hrvatskoj je registrirano 284185 osoba sa šećernom bolesti, od toga je 90% osoba sa tipom 2. Šećerna bolest je 5. uzrok smrti u RH. Vodeći uzrok smrti su kardiovaskularne komplikacije šećerne bolesti.**

 •  Može li se dijabetes tipa 2 regulirati sa manje lijekova ili u potpunosti bez lijekova ?
 • Koja vrsta prehrane blagotvorno djeluje na dijabetes?
 • Kako LCHF prehrana utječe na lipidogram nakon 12 mjeseci prakticiranja?

Radi lakšeg razumijevanja članka koji slijedi evo malo pojašnjenja osnovnih pojmova.

Postoji nekoliko osnovnih tipova prehrane bazirane na zastupljenosti ugljikohidrata i masti u obroku:

 • LCHF- Low Carb High Fat- nizak udio ugljikohidrata, visok udio masti
 • MCLF- Moderate Carb Low Fat- umjereni udio ugljikohidrata, nizak udio masti
 • HCLF- High Carb Low Fat- visok udio ugljikohidrata, nizak udio masti

U tekstu istraživanja za LCHF dijetu koristi se termin LCK, a za MCLF dijetu koristi se izraz MCCR.

Istraživanje

Promatrana skupina

Napravljen je nasumičan odabir odraslih dijabetičara kojima je s glikolizirani hemoglobin (HbA1c)> 6,0% i koji imaju povišenu tjelesnu težinu (BMI> 25).

16 kandidata stavljeno je na dijetu sa jako niskim udjelom ugljikohidrata odnosno ketogenu djetu (LCK-low carb ketogenic), a preostalih 18 na dijetu sa umjerenim unosom ugljikohidrata i niskim unosom masti (MCCR- moderate carb calories restricted low fat diet). Svi sudionici su bili ohrabrivani da budu fizički aktivni i da vode računa o tome da se dovoljno naspavaju.

Rezultati praćenja sudionika nakon 12 mjeseci:

 • Promjena u vrijednosti nalaza HbA1C
  • sudionici skupine LCK imali su veće smanjenje razine HbA1c sa 6,6%, na 6,1%
  • sudionicima MCCR skupine je razina HbA1C smanjena sa 6,9 na 6,7%.
 • Promjena težine
  • Sudionici u skupini LCK izgubili su veću težinu odnosno sa vrijednosti 96 kg pali su na vrijednost od 92,0 kg
  • Sudionici MCCR skupine su sa prosječne težine od 97,5 kg postigli težinu od 95,8 kg
 • Korištenje lijekova
  • Sudionici LCK-a doživjeli su veća smanjenja korištenja lijekova vezanih uz dijabetes;
   • Ispitanici koji su primili sulfoniluree ili inhibitore dipeptidil peptidaze 4 na početku, u skupini LCK obustavili su ove lijekove
  • Ispitanici u MCCR skupini nisu smanjili količine ljekova.

Zaključak

U 12-mjesečnom ispitivanju, odrasle osobe s povišenim HbA1c i povišenom tjelesnom težinom dodijeljene skupini sa  LCK dijetom imale su veće smanjenje u HbA1c, izgubile su više težine i smanjile više lijekova od onih koji su slijedili MCCR dijetu.

Detaljnije

Upravljanje prehranom je važna komponenta u liječenju dijabetesa tipa 2. Ipak, postoji velika neizvjesnost o optimalnoj razini unosa ugljikohidrata. Prethodna istraživanja pokazuju da se sa vrlo nisko ugljikohidratno ketogenom dijetom (LCK) mogu poboljšati metabolički pokazatelji i smanjiti potreba za lijekovima koji se odnose na dijabetes.

Nasumično su odabrane odrasle osobe s dijabetesom tipa 2 ili predijabetesom te povišenom tjelesnom težinom. Dio sudionika smo stavili na LCK dijetu, a dio na umjerenu količinu ugljikohidrata, kalorijski ograničenu prehranu s malim udjelom masti (MCCR). Ranije smo izvijestili o početnom 3-mjesečnom rezultatu, koji je pokazao da sudionici u skupini LCK imaju značajno bolju kontrolu glikemije i trend prema većem gubitku težine u usporedbi sa sudionicima MCCR skupine. Ovdje izvješćujemo o rezultatima nakon 6 do 12 mjeseci od početka istraživanja.

Oformljene su dvije paralelne skupine sudionika. Istraživanje je odobreno od strane odbora Sveučilišta California, San Francisco (USCF) koji je registriran na ClinicalTrials.gov sa brojem NCT01713764. Kriteriji su obuhvaćali osobe starije od 18 godina sa prekomjernom težinom (indeks tjelesne mase (BMI) 25 ili više), te sa trenutnim glikoliziranim hemoglobinom (HbA1c) preko 6,0%. Isključeni su sudionici koji su u tom trenutku koristili inzulin ili uzimali više od tri sredstva za snižavanje glukoze u krvi. Dobiveni su informirani pristanci od svih sudionika koji ispunjavaju uvjete.

Sudionici su pohađali 19 nastavnih aktivnosti kroz 12 mjeseci. Prvih 12 tjedana imali su dvosatna predavanja tjedno. Zatim 3 dvosatna predavanja unutar 2 tjedna. Zatim četiri 1.5 satna predavanja svaka 2 mjeseca. Voditelj skupine uputio je sudionike LCK da jedu vrlo nisku ugljikohidratnu, ketogenu prehranu, smanjujući unos ugljikohidrata na 20-50 g ugljikohidrata (bez vlakana) dnevno. Postavljena im je željena razina ketona u krvi između 0,5 i 3 (mmol), mjereno dva puta tjedno tijekom prvih nekoliko mjeseci kod kuće.

Drugi voditelji skupine uputili su sudionike MCCR-a da slijede MCCR dijetu u kojoj bi 45-50% kalorija trebalo biti dobiveno iz ugljikohidrata. Također su ih uputili da snizuju potrošnju masnoće i jedu 500 kcal dnevno manje nego što im je potrebno da bi smanjili tjelesnu težinu.

Od šestog tjedna istraživanja voditelji su učili sudionike u objema skupinama o važnosti spavanja i vježbanja za dijabetes tipa 2 i potaknuli ih da isto povećavaju ako im je potrebno. Treći voditelj grupe podučio je sve sudionike strategijama ponašanja s ciljem povećanja pozitivnog utjecaja blagotvorne prehrane.

Napravljene su analize uzoraka krvi sudionika za sljedeće pretrage: HbA1c, lipide, glukozu i inzulin, i C-reaktivni protein. Testove su obavili komercijalni CLIA-ov laboratorij koji nije bio svjestan svrhe studije ili dodijeljenih uvjeta. Osoblje je sudionicima izmjerilo težinu i krvni tlak. Procijenili su im otpornost na inzulin pomoću homologne procjene modela (HOMA2-IR). Sudionici su zabilježili svoje obroke pomoću jedne aplikacije.

Istraživanje je započeto sa sljedećim brojem sudionika:

 • u grupu LCK pristupilo je 16 sudionika, od kojih je 14 zadržano do kraja istraživanja- 14/16 (87,5%)
 • u grupu MCCR pristupilo je 18 sudionik, od kojih je 15 zadržano do kraja istraživanja- 15/18 (83,3%) za MCCR grupu

Ukupno je prosječno zadržano 85,3% sudionika.

U usporedbi s MCCR grupom, skupina LCK izvijestila je da konzumira manje ugljikohidrata (6 i 12 mjeseci), više grama masnoća (6 i 12 mjeseci) i više grama proteina (12 mjeseci), ali ne i manji broj kalorija dnevno.

Rezultati

Tjelesna težina i ostali zdravstveni ishodi

U 12 mjeseci, sudionici skupine LCK izgubili su više težine i smanjili BMI više nego sudionici MCCR skupine. U prosjeku, kroz 12 mjeseci sudionici skupine LCK su izgubili 8,3% tjelesne težine, dok je MCCR skupina izgubila 3,8%.

U 6 mjeseci, LDL kolesterol se povećao više u skupini LCK u usporedbi s MCCR grupom, iako se kod 12 mjeseci grupe više nisu značajno razlikovale. Kod 6 mjeseci, promjena omjera triglicerida na HDL kolesterol nije se značajno razlikovala po skupinama, iako je u 12 mjeseci taj omjer bio manji u skupini LCK u usporedbi s MCCR grupom.

Lijekovi za dijabetes

Sudionici u skupini LCK smanjili su upotrebu nekih lijekova povezanih s dijabetesom više nego sudionici MCCR grupe. Od deset ispitanika koji su prijavili uzimanje sulfoniluree ili inhibitora dipeptidil peptidaze 4 prije intervencije, svih šest sudionika koji su dodijeljeni grupi LCK obustavili su ove lijekove za 12 mjeseci (na zahtjev liječnika na temelju studijskog protokola) u usporedbi s nijednim od četiriju sudionika u MCCR grupi.  Dvojica sudionika skupine MCCR-a počeli su uzimati ove lijekove, a ni jedan sudionik u skupini LCK nije to učinio. Od 22 ispitanika koji su prijavili uzimanje metformina prije intervencije, 3/10 u skupini LCK obustavilo je lijekove, u usporedbi sa 0/12 u MCCR skupini. Dodatno, u skupini LCK 1 osoba je povećala svoju dozu metformina i u MCCR skupini 2 osobe smanjile su metformin, pri čemu niti jedna od tih promjena nije značajno različita među skupinama.

HbA1C

Dvanaest mjeseci nakon početka istraživanja sudionici u skupini LCK pokazali su veće smanjenje HbA1c i smanjenje težine od sudionika u MCCR grupi. Važno je istaknuti da su se veća smanjenja HbA1c u skupini LCK pojavila usprkos većim smanjenjem lijekova za snižavanje glukoze. Snaga našeg istraživanja je u tome da  je malo sudionika odustalo tokom istraživanja.

LDL

Nakon 6 mjeseci zabilježeno je povećanje LDL kolesterola u skupini LCK u usporedbi s MCCR grupom. Ova razlika više nije značajna nakon 12 mjeseci. Povišenje LDL može izazvati zabrinutost zbog dugoročnih učinaka takve prehrane na kardiovaskularne bolesti. Nedavna istraživanja pokazuju da korelacija LDL-a s kardiovaskularnim rizikom varira na temelju veličine LDL čestica i da niske ugljikohidratne ketogene dijete imaju tendenciju povećanja veličine LDL-čestice, što upućuje na to da povećanje ukupnog LDL-a ne može biti popraćeno povećanom kardiovaskularnom rizikom.

Omjeri triglicerida

Utvrđeno je da je omjer triglicerida prema HDL, koji predviđa koronarnu bolest, smanjen u skupini LCK u usporedbi s MCCR grupom, što upućuje na to da vrlo nisko ugljikohidratna ketogenska dijeta može imati određene prednosti na profilima lipida.

Dijabetička ketoacidoza

Niti jedan sudionik nije iskusio dijabetičku ketoacidozu, stanje koje se javlja kada je proizvodnja ketona neregulirana, s razinama ketona u krvi iznad 25 mM, s istovremenim visokim razinama glukoze u krvi (iznad 250 mg / dL; iznad 14 mmol).

ZAKLJUČAK

Rezultati sugeriraju da odrasle osobe s preddijabetesom ili dijabetesom tipa 2 neovisne o inzulinu mogu biti u mogućnosti poboljšati kontrolu glikemije s manje lijekova slijedeći vrlo nisku ugljikohidratnu ketogenu dijetu u usporedbi s umjerenom ugljikohidratnom, kalorijskom ograničenom prehranom s malim udjelom masti.

 

Original istraživanje možete potražiti  OVDJE. Istraživanje je objavljeno u časopisu Nutrition & Diabetes 7, broj: 304(2017), 18.10.2017. Originalni naslov istraživanja je ” Twelve-month outcomes of a randomized trial of a moderate-carbohydrate versus very low-carbohydrate diet in overweight adults with type 2 diabetes mellitus or pre diabetes”

* Preuzeto iz publikacije skupien autora: Hrvatske smjernice za liječenje šećerne bolesti tipa 2. http://www.hljk.hr/Portals/0/Medix%20-%20Suplement%2008-34-smjernice-DM2.pdf

** Preuzeto sa http://zadi.hr/clanci/dijabetes/promjene-koje-uvodi-hzzo/

 

 

User Rating

3.3 (9 Votes)

Summary

Score

No Comments