Typeoneprincess

Typeoneprincess je djevojčica oboljela od diabetesa mellitusa, ili dijabetesa tipa 1. Šećer mjeri iz prsta oko 12 puta dnevno, ponekad i više. Da joj poštede male prstiće od konstantnih pikanja roditelji su joj kupili senzore za mjerenje šećera koji se apliciraju na kožu svaka dva tjedna. Ti senzori joj doslovno spašavaju život jer pokazuju u svakom trenutku vrijednost izmjerenog šećera pa se mogu na vrijeme preduhitriti teške hipo ili hiperglikemije što je sa pikanjem prsta bilo nemoguće. Ona prima inzulin 4-6 puta dnevno, a ako ima inzulinsku pumpicu onda dobiva inzulin kontinuirano kroz 3 dana nakon čega je potrebno promjeniti mjesto uboda inzulinskog seta. Inzulin nije lijek. Lijeka za ovaj tip dijabetesa nema.

Ona mora jesti i kada nije gladna (dok ima hipoglikemiju=šećer niži od 3,5 mmol).  Ponekad ne smije jesti kada je gladna (hiperglikemija). Ona mora jesti i noću dok spava. Dok spava i čuje zvuk otvaranja vrata ona već pruža prst za izmjeriti šećer. Šećer joj se noću mjeri svakih dva sata, a ponekad i duže.

Ponekad sama prepozna nizak šećer jer je boli trbuh, no ponekad to ne prepozna i to može biti jako opasno za nju.

Ona pije vodu, a sok samo kada je u hipoglikemiji. Ona ne jede bombone, čips, smokije, kupovne kekse. Ona zna da to ima puno šećera. Zna prepoznati koja je hrana dobra za nju, a koja nije. Ona za sve pita smije li pojesti. Slatkiše koje je dobila poklanja drugoj djeci (ili ponekad tati!).

Ona već dugo ne plače pri postavljanju senzora, promjeni inzulinskog seta, pikanju penom, mjerenju šećera iz prsta. Dobro, ponekad zaplače kad je baš svega previše.

Ona zna kada ide na rođendan u igraonicu da njena mama ostaje u blizini da provjerava šećer. Nju to ne smeta (Još!) Na rođendanu sama upozori tetu da njoj da tanji komad torte.

Kada izlazi van u šetnju ili igru to nikada nije sasvim spontan izlazak jer valja ponijeti sve nužno: inzulin, čitač senzora ili mjerač šećera, dekstrozu ili glukozni gel i neki snack.

Ona zna da je drugačija od drugih.

Ona je vedra, vesela, nasmijana i nadasve hrabra princeza!

Radi naših i Vaših princeza i prinčeva nastala je ova stranica da nam olakša regulaciju ove podmukle bolesti!