Kako je biti mama djeteta sa dijabetesom?

Nije lako ali nema predaje!

Pročitajte kako dijabetes utječe na sve aspekte života cijele obitelji. Većinom to izvana i nije vidljivo, no puno je tu truda i planiranja

Kako je biti mama djeteta vrtićke dobi s dijabetesom

User Rating

0 (0 Votes)

Summary

Score

No Comments